Düzce Adıge Kültür Derneği Gençlik Komisyonu

genclik_komisyonu_logo_son-01Çok saygı değer büyüklerimiz, değerli kardeşlerimiz ve soydaşlarımız,

Düzce Adige Kültür Derneği Gençlik Komisyonu olarak; bize verilen bu ağır sorumluluğun bilincinde olarak bu görevi camiamıza yakışır şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İnsanları ve farklı kültürleri ötekileştiren, kendisini izole etmiş bir milliyetçilik anlayışı ile değil, kültürüne, insanına sahip çıkan, onu tanıyan ve tanıtan, çağa ve yaşadığı toplumdaki diğer kültürlere uyum sağlayan bir milliyetçilik düsturunu benimsemiş bir oluşumuz.

Siyasi ve ideolojik fikir kalıplarına kendisini hapsetmemiş, altında bulunduğu çatının anlamını, değerini ve kaidelerini bilen ve Xabze’ye göre hareket eden, geçmişini geleceğine taşımayı kendisine dert edinmiş ve bunun için durmadan çalışan bir gençlik topluluğuyuz.

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunun farkında bir şekilde hareket ederken, değişmemesi gerektiğini düşündüğümüz değerlerimizin muhafazası konusunda çaba sarf ediyoruz. Dünya’da önemli yeri olan Düzce Adige toplumunun gençleri olarak, sizlerin de desteği ile ve sorumluluk bilinciyle kültürümüzü korumak ve yaşatmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

Saygılarımızla.