GENEL KURULA ÇAĞRI

DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 2014-2015 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 27.09.2015 Pazar saat 14:00’de Düzce Merkezdeki Dernek Binasında yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 25.10.2015 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama

2. Saygı duruşu

3. Genel Kurul Divan Kurulu seçimi

4. Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve Hesap Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

5. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

6. Disiplin Kurulu seçimi

7. Kafkas Dernekleri Federasyonu Delegeleri seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış

 

Bir Cevap Yazın